September 2019


Tjenestevilkår

Microtemp via Google Assistant-tjenesten


Disse tjenestevilkårene ("vilkår") gjelder styringen ("funksjonen") av din Microtemp ("produktet") som er produsert av OJ Electronics A/S ("OJ Electronics") og som gjøres tilgjengelig via tjenesten Google Assistant ("Assistant-tjenesten") på alle støttede Assistant-kompatible enheter ("Assistant-enhet").


Du må godta betingelsene fra Google, inkludert Assistant-tjenesten, applikasjonen Google Assistant og applikasjonen Google Home (kollektivt "Google-betingelsene") før du tar i bruk funksjonen. Vilkårene erstatter ikke eventuelle andre avtaler som kan omhandle Assistant-tjenesten, eller andre produkttjenester som tilbys av OJ Electronics.


Når du leser gjennom vilkårene, må du merke deg følgende: "vi" viser til OJ Electronics, mens "du" og "din" henviser til brukeren som er benytter funksjonen.


Disse vilkårene kommer i tillegg til, og erstatter ikke andre vilkår som kan omhandle din bruk av produktet.


 1. Berettigelse


  For at du skal ha rett til å bruke funksjonen, må du: (a) være en bruker av produktet; (b) abonnere på Assistant- tjenesten; (c) ha en Assistant-enhet og en internettforbindelse; og (d) aktivere og konfigurere funksjonen i Google Assistant- eller Google Home-applikasjonen ("Google-applikasjonene"). Hvis omstendighetene dine endrer seg, og du ikke lenger oppfyller kravene ovenfor, vil du heller ikke ha rett til å bruke funksjonen, og vi kan terminere tilgangen din til funksjonen uten varsel til deg.


 2. Funksjonsegenskaper


  Funksjonen gjør at du kan bruke Assistant-enheten via Assistant-tjenesten for å få tilgang til og kunne styre produktet. Funksjonen kan for eksempel gi deg tilgang til å justere den valgte temperaturen.


  Fra tid til annen kan OJ Electronics utvide, endre eller slette egenskaper eller funksjonalitet som er tilgjengelig i funksjonen uten foregående varsel til deg. Ved at du kobler deg til funksjonen, godtar du at informasjonen som OJ Electronics samler inn og/eller som for sendes til OJ Electronics for å utføre funksjonene deles med Google. For på kunne tilby en bedre opplevelse, kan Assistant-tjenesten proaktivt hente statusen til sikkerhetsenhetene dine, og oppgi denne til Google.


  Fra tid til annen kan OJ Electronics utvide eller slette egenskaper eller funksjonalitet som er tilgjengelig i funksjonen uten foregående varsel til deg. Ved at du aktiverer funksjonen godtar du at informasjonen som OJ Electronics samler inn og/eller som sendes OJ Electronics for å utføre funksjonene deles med Google.

 3. Informasjonsoverføring


For at du skal kunne bruke funksjonen må du utføre kommandoer og stille spørsmål høyt til Assistant-tjenesten, og du vil også motta svar fra Assistant-tjenesten som leses opp. Enhver kommunikasjon til OJ Electronics via funksjonen vil bli betraktet som kommunikasjon som er autorisert av deg, og enhver kommunikasjon fra OJ Electronics via funksjonen som svar på en forespørsel fra Assistant-enheten vil bli betraktet som en kommunikasjon til deg. Google vil gjøre kommunikasjonen din med OJ Electronics til en interaksjon med Assistant-tjenesten ("interaksjon"), og denne vil deretter bli hentet inn og brukt av Google. Innhentingen og bruken av interaksjonen vil være underlagt Googles vilkår og Googles personvernerklæring. Se i din avtale med Google for mer informasjon. Dine kommunikasjoner med OJ Electronics via funksjonen er også underlagt personvernerklæringen til OJ Electronics.


Vi har ikke utviklet Assistant-tjenesten eller Google-applikasjonene, og vi har heller ikke produsert Assistant- enheten. Det er mulig at Assistant-tjenesten ikke greier å høre hva du sier, vil oversette det du sier på feil måte eller si noe som er forskjellig fra det vi har bedt tjenesten om å si. Ved at du aktiverer denne funksjonen forstår og godtar du at OJ Electronics ikke kan holdes ansvarlig for unøyaktigheter i kommunikasjonen og interaksjonen med OJ Electronics som utføres via funksjonen.


 1. Dine rettigheter og ditt ansvar


  Du kan kun bruke funksjonen til egen personlig og ikke-kommersiell bruk. Vi og våre lisenshavere eier alle proprietære rettigheter til funksjonen. Du har ingen rett til funksjonen utover retten til å bruke den i tråd med vilkårene. I særdeleshet må du gjøre deg kjent med og godta at: (i) du ikke har rett til å videreselge, kopiere eller distribuere funksjonen eller Google-applikasjonene for kommersielle formål, eller bruke funksjonen eller Google-applikasjonene på måter som ikke er i tråd med vilkårene; (ii) du har ikke tillatelsen til å duplisere, overføre, kopiere eller distribuere noen del av funksjonen eller Google-applikasjonene på noe som helst medium uten en på forhånd innhentet skriftlig tillatelse fra oss; (iii) du har ikke tillatelse til å utføre omvendt utvikling, endre eller modifisere noen del av funksjonen eller Google-applikasjonene; og (iv) du vil forøvrig følge betingelsene.


  Du er ansvarlig for all kommunikasjon og interaksjonen med OJ Electronics som utføres via funksjonen, og for alle som bruker funksjonen til å administrere kontoen din. For å forhindre uautorisert bruk må du opprettholde konfidensialiteten til passordene og/eller andre identifiseringsmetoder som du kan bruke til å få tilgang til funksjonen.


 2. Kostnad


  Funksjonen tilbys uten kostnader. Men det kan tilkomme datakostnader i forbindelse med din mobildata- eller internettavtale som benyttes til tilkobling til internett når du aktiverer, konfigurerer og/eller bruke funksjonen.


 3. Endringer


  Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer, eller til å fjerne funksjonen når vi måtte ønske det, og vi kan oppdatere, endre vilkårene eller introdusere nye vilkår uten at dette varsles på forhånd. Ved at du fortsetter å bruke funksjonen etter introduksjonen av nye eller endrede vilkår godtar du disse endringene. Hvis du ikke kan godta noen av disse endringene må du ikke fortsette å bruke funksjonen.


 4. Ansvarsfraskrivelse


  Funksjonen tilbys "som den er" og "etter tilgjengelighet". Så langt loven tillater det gjelder ikke juridiske garantier og betingelser (indirekte eller direkte) til bruken av funksjonen.

 5. Andre detaljer


Med unntak av det som uttrykkelig er angitt her, utgjør vilkårene den fulle avtalen mellom deg og OJ Electronics i forbindelse med funksjonen. Hvis noen av disse vilkårene ikke kan håndheves av rettsvesenet eller annen autoritet, vil vi slette denne betingelsen fra vilkårene, og det vil ikke påvirke de resterende vilkårene.

OJ Electronics kan kontaktes på: OJ Electronics A/S

Stenager 13B

DK-6400 Sønderborg Danmark

E-post: oj@ojelectronics.com


Gyldighetsdato: 15. september 2019.